آرایشگری چارلی چاپلین(کلیپ)

فیلم دیکتاتور بزرگ پر است از صحنه های زیبا و شاد کننده. یکی از این صحنه ها آرایشگری چارلی چاپلین با ریتم آهنگ است.

دیدگاهتان را بنویسید: