برگی از فیلم آملی

آملی یک فیلم کمدی است درباره ی یک دختر پیش خدمت رستوران که طی اتفاقی در زندگی اش تصمیم می گیرد زندگی اش را وقف مردم کند تا آن ها بهتر زندگی کننداین فیلم محصول ۲۰۰۱ است و نامزد ۵ جایزه ی اسکار شده است.

یکی از ویژگی های خوب فیلم بازی زیبای آدری توتو در نقش آملی است که شخصیت را بسیار باورپذیر بازی کرده است.

آملی جعبه ای مربوط به خاطرات کودکی یک مرد را پیدا کرده است. مرد با دیدن آن ها منقلب شده و تصمیم می گیرد به دخترش که سال هاست او را ندیده سر بزند

دیدگاهتان را بنویسید: