برگی از فیلم انجمن شاعران مرده

دیدن این فیلم را به کسانی که امتحان پایان ترم دارند یا کسانی که دارند برای کنکور تلاش می کنند و نمی دانند از زندگی چه می خواهند توصیه می کنم!

یک معلم در یک مدرسه پر از معلمان سخت گیر نرم عمل کرده و به جای عمل به سیستم غلط آموزشی و آموزش مطالب نادرست به دانش آموزان، به آن ها درست زندگی کردن و از آن لذت بردن را می آموزد.

برای مثال روی میزش می رود به شاگردانش می گوید همیشه از زاویه ای دیگر به اطرافتان نگاه کنید. آن ها را دعوت به نگاه کردن کلاس از روی میزش می کند.

این معلم آن قدر در دانش آموزان تاثیر می گذارد که آن ها تصمیم به احیای انجمنی به اسم انجمن شاعران مرده کرده و سعی می کنند هر شب در غاری در اطراف مدرسه از ادبیات، اتفاقات زندگی و با هم بودن لذت ببرند، تجربیات نو کسب کنند و یکدیگر را به تجربه کردن تشویق کنند. روزی چند ساعت دغدغه های غیر واقعی شان را کنار بگذارند و از زمان حال، از جوانی شان استفاده کنند.

دیدن این فیلم را به کسانی که امتحان پایان ترم دارند یا کسانی که دارند برای کنکور تلاش می کنند و نمی دانند از زندگی چه می خواهند توصیه می کنم!

صحبت با دانش آموزان درمورد لذت بردن از زمان حال به خاطر کوتاه بودن زندگی انسان 2 معلم روی میز می رود و دانش آموزان را به دیدن زندگی از زاویه ی دید دیگر دعوت می کند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید: