صحنه ای زیبا و هنرمندانه از پالپ فیکشن(کلیپ)

صحنه ی کشته شدن وینسنت توسط بوچ!
!!خطر لوث شدن!!
اگر فیلم را ندیده اید توصیه می کنم از دیدن این کلیپ صرف نظر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید: