مونولوگی از فیلم لباوسکی بزرگ

شما شاغل هستید ، آقا ؟

4

شما نمیتونید اینطوری برید بیرون
و با لباسی مثل این دنبال کار بگردید ،میتونید ؟
اونهم تو یک روز کاری

3

من هیچکس را برای اینکه پاهام را از دست دادم مقصر نمیدونم یک مرد چینی اونها را توی کره از من گرفت اما من به راهم ادامه دادم و توی زندگی ام موفق شدم من نمیتونم مشکل شما را حل کنم ،آقا
فقط خودتون میتونید
دوران شما تموم شده ، آقای لباوسکی! تسلیت عرض میکنم
ولگرد ،مفت خور!

5
نصیحت من به تو اینه که بری کاری را بکنی که والدینت کردند برو کار پیدا کن ، آقا
ولگردها همیشه بازنده اند
صدای منو میشنوی ، لباوسکی ؟
ولگردها همیشه بازنده اند.

دیدگاهتان را بنویسید: