اگر احساس می کنید می توانید در بخش های مختلف فیلم باز!! از جمله ساخت کلیپ، طراحی برگی از فیلم، نوشتن تجربه خود از فیلم و یا درشبکه های اجتماعی همکاری کنید، می توانید از طریق فرم زیر یا ایمیل info@filmbuzz.ir خود را معرفی کنید.

در صورتی که می خواهید در ترجمه کمیک ها ما را یاری کنید، از طریق همکاری در ترجمه ما را مطلع کنید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما