My Left Foot (کلیپ)

این فیلم تولید سال ۱۹۸۹ با بازی دنیل دی لوئیس در نقش فردی است که فقط پای چپش کار می کند… در این صحنه از فیلم می بینیم که پسر بچه روی زمین چیزی می نویسد، با پای چپ!
]

دیدگاهتان را بنویسید: